ZESTAW WIADOMOŚCI

Gdy selekcjoner ma do czynienia z zestawem wiadomości, z których każda spełnia kilka różnych kryteriów, nie może obiektywnie określić hierar­chii ważności tych wiadomości, jeśli najpierw nie ustali, jakie kryteria (cechy wiadomości) są najważniejsze. To zaś wynika przede wszystkim z typu in­stytucji nadawczej, orientacji nadawcy i celów polityki informacyjnej. Do­piero w takim zakresie, w jakim uwarunkowania instytucjonalne zostawiają mu wolną rękę, może się kierować swoim pojmowaniem dziennikarskiego profesjonalizmu. Po drugie: kryteria selekcji informacji są w większości nie­dookreślone – wskazują na zdarzenia ważne i interesujące w różnych dzie­dzinach życia, nie przesądzając, w jakim zakresie i stopniu każda z nich za­sługuje na uwagę. A bez tego nie wiadomo, jak dobierać i porządkować wia­domości w obrębie przekazu.

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!