WSKAZANE ORIENTACJE

Podobne podziały można zaobserwować także w innych kra­jach, jednak różnice kulturowe i odmienne tradycje powodują, iż w niektó­rych krajach zaznacza się wyraźna dominacja jednej orientacji, np. więk­szość dziennikarzy brytyjskich ogranicza się do roli neutralnego informatora, podczas gdy większość dziennikarzy niemieckich za swoje pierwszoplanowe zadania uznaje analizę i wyjaśnianie rzeczywistości [Donsbach, 1983].Wskazane wyżej orientacje, role i ideologie zawodowe dzielące pracow­ników mediów są przyczyną nieustannych konfliktów w obrębie instytucji nadawczych. Konflikty te są nieuniknione, stąd niektórzy autorzy uznają je za rutynowy, niemal normalny element działalności nadawczej [Bantz, 1985].

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)