W PRZYPADKU TWÓRCÓW PRZEKAZU

W przypadku twórców przekazu, decydujących o selekcji treści i formie jej prezentacji, wyszczególnione w tab.  dylematy sprowadzają się do generalnego określenia stosunku do poruszanych zagadnień, czyli wybo­ru między neutralnością i zaangażowaniem. Szczególnie intensywnie ten dylemat odczuwają dziennikarze, gdyż obie postawy mają głęboką tradycję, są zakorzenione w liberalnej doktrynie mediów i silnie wyeksponowane w doktrynie społecznej odpowiedzialności. Owa tradycja i doktryny wyma­gają od dziennikarzy, by rzetelnie informowali o zdarzeniach i ideach doty­czących spraw publicznych, czemu najlepiej sprzyja postawa neutralnego obserwatora, dbającego o obiektywność informacji, ale równocześnie mają też oni kontrolować działania władz, co z kolei wymaga postawy zaanga­żowanego analityka, troszczącego się o interes społeczny i odpowiadające­go za to przed społeczeństwem (odbiorcami).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)