W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH

W przypadku pozostałych typów mediów występuje wyraźna dys­funkcja między celami polityki informacyjnej i niektórymi zasadami etyki dziennikarskiej. Na przykład mediom niekomercyjnym propagującym okre­śloną ideologię czy religię, trudno respektować zasadę bezstronności i rów­ności, nakazującą takie same traktowanie osób o innych przekonaniach jak zwolenników tej ideologii czy religii. Z kolei media komercyjne, zwłaszcza tabloidy, nagminnie łamią zasadę poszanowania cudzej prywatności, gdyż właśnie wiwisekcja życia prywatnego jest głównym tematem ich informa­cji. Oba typy mediów cechuje więc selektywny stosunek do etyki dzienni­karskiej, a profesjonalizm, o ile w ogóle jest dla nich wartością, utożsa­miają głównie lub wyłącznie z technicznymi umiejętnościami dziennikarzy. Co więcej, dyspozycyjność i sprawność dziennikarzy jest dla nich często główną zasadą etyki zawodowej, usuwającą w cień – gdy trzeba – wszyst­kie inne zasady.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)