TAŚMOWA PRODUKCJA

Tym zajmuje się właściwie tylko redaktor wydania, który od­grywa ważną rolę na początku procesu produkcji, gdy powstaje plan tema­tyczny danego programu (w Polsce tzw. szpigiel), oraz na końcu, gdy redak­cja poszczególnych wiadomości dobiega końca i ustala się ostateczny kształt całego programu. Wtedy jednak ogranicza go ilość i jakość zebranego mate­riału – może dostosować konstrukcję poszczególnych wiadomości i całego programu do założeń polityki informacyjnej, tylko o tyle, o ile pozwala na to zebrany materiał.Taśmowa produkcja informacji oraz związana z nią specjalizacja ról zawodowych i rutynizacja pracy mają głęboki wpływ na pracę re­dakcyjną. Po pierwsze: narzucają sztywne parametry i standardy tech­niczne, które ograniczają elastyczność całej organizacji. Po drugie: osłabiają zaangażowanie reporterów i redaktorów w wykonywaną pracę – jest im obojętne, co relacjonują, chcą tylko zrobić to szybko i bez szczególnego wy­siłku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)