SZEREG POWINNOŚCI

Równocześnie ustawa nakłada na media publiczne sze­reg powinności – powinny one m.in.: „respektować chrześcijański system wartości, służyć umacnianiu rodziny, kształtowaniu postaw prozdrowotnych” oraz „zwalczaniu patologii społecznych”. Na przykładzie tych sformułowań widać dość dobrze dwoistą naturę, by tak rzec, mediów publicznych, które z jednej strony mają bezstronnie informować o różnych wydarzeniach i zja­wiskach, a z drugiej strony – mają umożliwiać kluczowym instytucjom sys­temu wpływanie na opinię publiczną oraz pomagać im w utrzymaniu ładu społecznego. Innymi słowy, polityka informacyjna mediów publicznych ma zapewnić wszechstronny opis rzeczywistości, realizując równocześnie konkretne zadania perswazyjne, jak: utrwalanie podstawowych zasad systemu społeczno-politycznego (pluralizm, otwartość, wolność), utrzy­manie względnej równowagi sił w obrębie tego systemu oraz umocnienie kontroli (hegemonii) systemu nad światem życia członków społeczeń­stwa.

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)