SZCZEGÓLNOŚĆ PRZEKAZU

Owa szczególność polega, z grubsza biorąc, na tym, iż to, co znak (przekaz) przedstawia, jest tak niedookreślone i niekompletne, że jego znaczenia nie da się sprowadzić do bezpośredniego odniesienia – wymaga ono do­pełnienia zaczerpniętego z jakiegoś zewnętrznego i ogólniejszego syste­mu odniesienia (doświadczenia, wiedzy, idei); równocześnie jednak jest to przedstawienie na tyle wyraziste i konkretne, iż wskazuje ten układ odniesienia i narzuca dopełniającą interpretację znaku, z której wyłania się sens mityczny. Mit jest wypowiedzią {parole), która wykorzystuje, nie­jako zawłaszcza, różne znaki językowe dla swojego celu czy raczej sensu (jeden mit może występować w bardzo różnych formach znakowych), jest on więc w istocie , językiem skradzionym”, którego forma i znaczenie wykorzy­stywane są jako forma dla uobecniania znaczeń wyższego rzędu.

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)