SPOŚRÓD CZYNNIKÓW

Spośród wszystkich czynników wpływających na organizację pracy re­dakcyjnej niewątpliwie najważniejszym jest wielkość zespołu redakcyjnego i skala jego działania. Czynnik ten ma wpływ zarówno na organizację strukturalną, o której była mowa , jak też organizację dyna­miczną, czyli podział pracy i kooperację przy realizacji przekazów. Z punktu widzenia polityki informacyjnej wzory organizacji dynamicznej mają klu­czowe znaczenie, cechuje je też dość znaczne zróżnicowanie. Mimo to jed­nak wszystkie spotykane w mediach rozwiązania organizacyjne wydają się jakimś wariantem jednego z trzech zasadniczych modeli. Używając gospo­darczej nomenklatury można je nazwać per analogiam modelami: „pracow­ni”, „manufaktury”, „fabryki wiadomości”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)