POŁĄCZENIE KRYTERIÓW

Łącząc oba kryteria, wspomniani autorzy wy­różniają cztery kategorie zdarzeń publicznych:zdarzenia rutynowe – zdarzenia są zamierzonym efektem działań i są upubliczniane przez sprawców lub uczestników zdarzenia;wypadki – zdarzenia są niezamierzonym efektem działań i są upu­bliczniane przez osoby, które nie są ich sprawcami ani uczestnikami;skandale – zdarzenia są zamierzonym efektem działań, ale są upu­bliczniane wbrew woli sprawców i uczestników przez któregoś z nich, bądź przez kogoś spoza kręgu uczestników, kto dowiedział się o zdarzeniu;szczęśliwe przypadki (serendipity) – zdarzenia są niezamierzonym efektem działań i są upubliczniane przez te osoby, którym się przytrafiły.Podział ten, jak zresztą żaden, nie wyczerpuje wszystkich możliwości, ale z pewnością trafnie wyróżnia te kategorie zdarzeń, które stanowią przedmiot absolutnej większości wiadomości w mediach masowych. Zdarze­nia pominięte w tej kategoryzacji, tzn. zwyczajne i codzienne, nie stanowią przedmiotu zainteresowania mediów, bo niczym się nie wyróżniają i nikt nie usiłuje nadać im statusu zdarzeń publicznych.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)