OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH CELÓW

Znaczy to, że dla osiągnięcia założonych celów w „organizacji zamkniętej” wystarczy odpo­wiedni dobór kierownictwa redakcji, podczas gdy w „organizacji otwartej” wymaga to odpowiedniego doboru całego zespołu redakcyjnego.Model „fabryki wiadomości” to organizacja pracy redakcyjnej typowa dla średnich i dużych stacji telewizyjnych, a więc instytucji nadawczych, które cechuje liczny i zróżnicowany zawodowo personel, skomplikowane urządzenia techniczne oraz duże koszty działania. Instytucje te funkcjonują na zasadach ścisłej specjalizacji ról, wieloetapowości procesu realizacyj­nego i całkowitej rutynizacji czynności. Konieczność owej rutynizacji wy­nika z „racjonalności technicznej” procesu realizacji przekazów, a także mo­bilności personelu (fluktuacji kadrowych), ekonomiki skali oraz standaryza­cji produktu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)