ORGANIZACJA PRACY REDAKCYJNEJ

Komunikowanie masowe, jak każda forma celowej działalności czło­wieka, musi być jakoś zorganizowane. Rola organizacji zwiększa się w mia­rę, jak rosną: liczba osób przygotowujących przekazy oraz koszty, technicz­na złożoność i skala działalności nadawczej. Z kolei wzrost złożoności i skali działania nadawcy rodzi potrzebę standaryzacji działania. Ozna­cza to konieczność wprowadzania takich metod organizacji pracy i za­rządzania, które zapewnią: z jednej strony – równowagę między wymo­gami masowej (seryjnej) produkcji przekazów i ich względną oryginal­nością, a z drugiej strony – sprawną realizacją przekazów, tj. optymalne wykorzystanie techniki, redukcję kosztów, oszczędność czasu. Wszystko to sprawia, że w działalności mediów masowych organizacja gra wyjątkowo dużą rolę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)