NAUKOWE POZNANIE

Jakkolwiek z dobrodziejstw naukowego poznania rze­czywistości korzystają wszyscy, to jednak głównymi beneficjentmi wiedzy naukowej są ludzie wykształceni, których status społeczny zależy od pozycji w strukturach społecznych, a ta od ich kwalifikacji. Wyróżnione wyżej perspektywy poznawcze i typy wiedzy przenikają się wzajemnie i żadna nie występuje w „czystej postaci”. Czynnikiem dodatko­wo komplikującym sytuację są rozmaite orientacje światopoglądowe – reli- gie, ideologie – funkcjonujące na styku wiedzy potocznej i naukowej, które dość skutecznie zamazują różnice między myśleniem potocznym i refleksją naukową. Mimo to w świadomości i praktyce poszczególnych grup społecz­nych jeden typ wiedzy często dominuje, determinując sposób widzenia i opi­sywania rzeczywistości, w tym także pojmowanie pryncypiów religijnych czy ideologicznych przez członków tej grupy [Berger, Luckmann, 1983],

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)