NAJBARDZIEJ PRZECIWSTAWNE

Najbardziej przeciwstawne pod tym względem są wa­rianty anglosaski i niemiecki [Esser, 1998]. Wariant anglosaski cechuje „or­ganizacja zamknięta”, oparta na ścisłym podziale ról zawodowych na repor­terów, subredaktorów oraz redaktorów tekstu, strony, wydania, którzy pra­cują w jednym, dużym pomieszczeniu redakcyjnym (newsroom). Przygoto­wane przez reporterów i depeszowców teksty wiadomości przechodzą przez kilka biurek redakcyjnych, gdzie są kilkakrotnie przepisywane i zmieniane, co ma zapewnić wyraźne oddzielenie informacji od komentarza i ułatwić sprawowanie kontroli redakcyjnej. Z kolei wariant niemiecki cechuje „orga­nizacja otwarta”, oparta na słabym podziale ról zawodowych i wielofunkcyj- ności „redaktorów”, łączących pracę reportera, subredaktora i redaktora, a także decentralizacja przestrzenna redakcji (wiele małych pomieszczeń).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)