NADAWCA KOMERCYJNY

Nadawca może poznać swoich odbiorców tylko przez badania audytoryjne i tylko pod względem ogólnych cech spo­łeczno-demograficznych. Im liczniejsze zatem audytoria, tym łatwiej podlegają one depersonalizacji, stając się dla nadawcy agregatem abs­trakcyjnych danych, wskaźników, cyfr, wykresów etc. Jeśli zechce wytę­żyć swoją wyobraźnię i „uczłowieczyć” owe dane, jawią się mu one zazwy­czaj w postaci zbiorowości będącej bardziej projekcją jego nastawienia do odbiorców niż odbiciem rzeczywistości. Tak więc nadawca komercyjny wi­dzi w nich zazwyczaj tylko konsumentów, których trzeba zadowolić i ko­rzystnie sprzedać reklamodawcom. Odpowiedzialny nadawca publiczny do­strzega w nich ludzi ciekawych świata, którym ma ten świat przybliżyć i ob­jaśnić; dla mniej odpowiedzialnego są oni tylko niezbyt rozgarniętymi po­czciwcami, których należy ciągle pouczać i strofować.

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)