NA POZIOMIE SYSTEMU MASOWEGO

Na poziomie systemu masowego komu­nikowania podmiotem polityki komunikacyjnej jest państwo, które kie­rując się racją stanu, interesem społecznym i zobowiązaniami międzynaro­dowymi określa prawno-ekonomiczne warunki tworzenia i funkcjonowania mediów masowych. Na poziomie instytucji nadawczej podmiotem polity­ki jest właściciel (media komercyjne), organ założycielski (media nieko­mercyjne) bądź kolegialne ciało publiczne (media publiczne) określające kierunki i zasady działania danej instytucji nadawczej, jej wewnętrzną orga­nizację (w tym podział na redakcje) oraz sposób finansowania. Na poziomie redakcji podmiotem polityki jest zarząd (redaktor naczelny), który określa cele programowe, środki i metody ich realizacji, organizację pracy redakcyj­nej oraz kryteria selekcji treści i formę przekazu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)