MOŻLIWE PRZYĘCIE

Można przyjąć, że dla mediów publicznych najko­rzystniejszy jest wariant 1, gwarantujący im zachowanie całkowitej niezależ­ności i swobody działania, co jest warunkiem prawidłowego realizowania ich służby publicznej. Z kolei media komercyjne zwykle preferują wariant 2, tzn. te źródła, z którymi łączy je częściowa zbieżność celów, interesów i warto­ści, umacniająca związki nadawcy z systemem ekonomicznym i ugruntowu­jąca jego pozycję na rynku. Wreszcie media niekomercyjne (non profit) po­legają najczęściej na źródłach działających w takich samych ramach odnie­sienia, wariant 3, co wynika bądź z ich instytucjonalnej afiliacji jako organu partii, organizacji czy związku, bądź z potrzeby uzyskiwania materiałów pomagających w realizacji celów statutowych nadawcy. Trzeba jednak pa­miętać, iż chodzi tu tylko o preferowanie źródeł, a nie o wyłączność, gdyż w praktyce każda instytucja nadawcza musi korzystać z różnych źródeł, po­zostających wobec niej w różnych relacjach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)