KONIECZNE DOPEŁNIENIE

Koniecznym dopełnieniem kryteriów selekcji informacji jest więc ustalenie, czy wszystkie dziedziny życia należy trakto­wać równorzędnie, czy niektórym poświęcać więcej uwagi czy wręcz kon­centrować się tylko na jednej (i jakiej). Główną przesłanką takiego rozstrzy­gnięcia jest typ i orientacja instytucji nadawczej, a jej dopełnieniem i uszcze­gółowieniem cele polityki informacyjnej.Konkludując można stwierdzić, iż kryteria selekcji informacji w ma­łym stopniu obiektywizują politykę informacji. Ma to miejsce jedynie w przypadku „wielkich” wydarzeń, które spełniają wiele kryteriów ważnej wiadomości. Każda poważniejsza redakcja musi je odnotować, na­wet jeśli nie pasują do orientacji nadawcy czy zgoła przeczą jego celom po­litycznym lub ideologicznym.Chodzi o to , że tego typu zdarzeń jest niewie­le, a są dni, kiedy żadne zdarzenie nie spełnia kryteriów wiadomości „wiel­kiej” wagi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)