INTERESUJĄCE ZDARZENIA

Gdy zaś idzie o zdarzenia interesujące, to bądź nie da się ich precy­zyjnie umiejscowić w czasie i przestrzeni, bądź nie ma to dużego wpływu na rangę zdarzenia, gdyż w istocie jest ono przejawem lub przykładem szersze­go zjawiska – np. fali przestępczości, powtarzających się przypadków korup­cji, zmian obyczajowych, nowej mody etc. – którego waga i aktualność zale­ży od sumy zdarzeń czy ich skali, a nie od jednostkowych przypadków. Inne i chyba ważniejsze dookreślenie omawianego podziału wskazuje, iż wiado­mości ważne dotyczą tego, co powinien wiedzieć „dobrze poinformowany obywatel”, a wiadomości interesujące tego, co może się przydać w życiu co­dziennym bądź sprawiać przyjemność. Innymi słowy: Wiadomości ważne dotyczą głównie polityki i ekonomii, natomiast wiadomości interesujące sze­roko ujmowanego życia społecznego.

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)