INNE WZGLĘDY

Owe „inne względy”, a zwłaszcza organizację pracy redakcyjnej, podobnie jak format przekazu, cechuje niewielka ela­styczność. Wobec tego podstawową zmienną wiążącą selekcję informacji z celami polityki informacyjnej są czynniki określające wartość wiado­mości (news value). Selekcjonerzy informacji dość powściągliwie ujawniają wszystkie kryte­ria, za pomocą których szacują wartość wiadomości. Zazwyczaj wskazują, iż muszą one dotyczyć zdarzeń ważnych lub interesujących, a w przypadku telewizji także widowiskowych. Jednak są to kryteria nader ogólne, wyma­gające bliższej definicji. Dlatego bardziej miarodajne są ustalenia badaczy, którzy analizują efekty selekcji i starają się dociec, jakie cechy przedmiotu i sposobu relacji podnoszą wartość wiadomości. Na podstawie różnych ba­dań można sformułować dość obszerny zestaw takich cech [Galtung, Rugę, 1965; Garlicki, 1981; Bell, 1991].

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)