CELE POLITYKI INFORMACYJNEJ

Każdy nadawca chcący odgrywać istotną rolę w społeczeństwie musi funkcje te w jakimś stopniu pełnić. Informacje dziennikarskie nadają się do tego szczególnie, gdyż mogą pełnić wszystkie te funkcje równocześnie, a trzy: poznawcza, perswazyjna i rozrywkowa, stanowią wręcz istotę dziennikarskiego opisu rzeczywistości. Kwestią polityki informacyjnej danego nadawcy jest nato­miast określenie, jaką wagę przywiązuje do poszczególnych funkcji i w ja­kim zakresie zamierza każdą z nich realizować, a wiec jak definiuje cele dziennikarskich informacji.Głównym czynnikiem determinujących rangę ważności celów poli­tyki informacyjnej jest typ instytucji nadawczej i jego orientacja pro­gramowa. W przypadku mediów publicznych ranga celów wynika z regula­cji prawnych, które na pierwszym miejscu stawiają zwykle dostarczanie wiedzy, na drugim – perswazję, a rozrywkę na końcu.

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)