BLIŻSZA ANALIZA

Jednak bliższa analiza tego procesu dowodzi, że na jego przebieg i efekty wpływa szereg czynników, wśród których naj­ważniejsze to: profesjonalne procedury i rutyny, etyka zawodowa, organiza­cja pracy redakcyjnej, powiązania instytucjonalne, wartości i normy kultu­rowe (ideologia), dostęp do źródeł, format przekazu (gazety, programu) [Shoemaker, 1991], I choć tylko niektórzy autorzy [Tuchman, 1978; Gitlin, 1980] podkreślają dominującą rolę ideologii nadawcy, to nie ulega wątpliwo­ści, że w znacznym stopniu kontroluje on też pozostałe czynniki, a gdy zo­stawiają one selekcjonerom pewien margines swobody, jest niemal pewne, że będą oni działać zgodnie z celami nadawcy, gdyż zwykle łączy ich z nim lojalność i zaufanie. Upraszczając, cały proces selekcji informacji można sprowadzić do „wzoru”: wartość wiadomości + inne względy + format przekazu [Berkowitz, 1990]

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem architektem wnętrz z pasji i zawodu. Prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj wiele artykułów dotyczących aranżacji pomieszczeń. Jeśli podoba Ci się tematyka bloga to zapraszam do zostania moim czytelnikiem na dłużej!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)