Tag Archives: nwg sokołów podlaski

Budownictwo kubaturowe a budownictwo liniowe

Budownictwo dzieli się na dwa podstawowe segmenty. Jest to budownictwo liniowe oraz kubaturowe. Pierwsze z nich dotyczy wykonywania obiektów, które swoim kształtem mogą przypominać linię. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji drogowych i kolejowych. Inwestorami w tym przypadku są najczęściej podmioty